Seminaria

Seminaria Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych odbywają się w każdą środę w godzinach 8:30 - 10:00 w sali 531 Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki przy ulicy Akademickiej 16 w Gliwicach.
W trakcie seminariów omawiane są sprawy bieżące jak również prezentowane oraz dyskutowane są wyniki badań pracowników Katedry.

Harmonogram seminariów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20

Lp.DataReferentTytuł referatu
109.10.2019Bogdan SmołkaWyostrzająca mediana wektorowa.
216.10.2019Franciszek BinczykKlasyfikacja podtypów nowotworu głowy i szyi w oparciu o analizę obrazów HE oraz uczenia wielu instancji (multiple instance learning)
323.10.2019System do automatycznego wykrywania mikrokrwawień mózgowych na obrazach rezonansu magnetycznego.
430.10.2019Joanna ŻyłaWrażliwość na metryki rangowania oraz reproduktywność metod analizy ścieżek sygnałowych dla wyników eksperymentów wysokoprzepustowej biologi molekularnej.
506.11.2019Niepewność w szeroko rozumiarnej dozymetri biologicznej, fizycznej oraz wewnętrznej.
613.11.2019Mariusz FrąckiewiczPrzyspieszanie metod kwantyzacji barwy.
720.11.2019Grzegorz DrążekZastosowanie algorytmu DBScan do celów segmentacji tkanki w
obrazowaniu molekularnym
827.11.2019Krystian RadlakMetody redukcji szumów impulsowych i gaussowskich z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
904.12.2019Anna GlodekIdentyfikacja obwiedni izotopowych poprzez analizę dystrybucji przestrzennej peptydów
1011.12.2019Monika MendrelaDetekcja śniegu morskiego w obrazach podwodnych - porównanie zaproponowanych i obecnie dostępnych metod.
1118.12.2019Grzegorz MrukwaNienadzorowana identyfikacja grup w danych sekwencjonowania transkryptomu pojedynczej komórki (scRNA-Seq) przy użyciu algorytmu DiviK
1208.01.2020Anna MarciszAnaliza i przetwarzanie obrazów mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera
1315.01.2020Justyna MikaCzy mężczyźni są odporniejsi od kobiet? Analiza zmian różnorodności nabytej odpowiedzi immunologicznej z wiekiem u kobiet i mężczyzn.
1422.01.2020Analiza porównawcza czynników ryzyka dla dwóch najczęściej występujących nowotworów płuc
1529.01.2020Wojciech PrażuchAlgorytmy selekcji zbioru uczącego w problemach klasyfikacji Big Data.Semestr zimowy 2019/20
Plany seminariów Instytutu Automatyki w poprzednich semestrach:                         Plany seminariów KIAED w poprzednich semestrach:
Semestr letni 2018/19 Semestr letni 2018/19
Semestr zimowy 2018/19 Semestr zimowy 2018/19
Semestr letni 2017/18 Semestr letni 2017/18
Semestr zimowy 2017/18 Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2016/17 Semestr letni 2016/17
Semestr zimowy 2016/17 Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2015/16 Semestr letni 2015/16
Semestr zimowy 2015/16 Semestr zimowy 2015/16
Semestr letni 2014/15 Semestr letni 2014/15
Semestr zimowy 2014/15 Semestr zimowy 2014/15
Semestr letni 2013/14 Semestr letni 2013/14
Semestr zimowy 2013/14 Semestr zimowy 2013/14
Semestr letni 2012/13
Semestr zimowy 2012/13
Semestr letni 2011/12
Semestr zimowy 2011/12
Semestr letni 2010/11
Semestr zimowy 2010/11