Seminaria

Seminaria Zakładu Analizy Eksploracyjnej Danych odbywają się w każdą środę w godzinach 8:30 - 10:00 w sali 531 Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki przy ulicy Akademickiej 16 w Gliwicach.
W trakcie seminariów omawiane są sprawy bieżące jak również prezentowane oraz dyskutowane są wyniki badań pracowników Zakładu.

Harmonogram seminariów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

Lp.DataReferentTytuł referatu
104.10.2017Bogdan SmołkaZastosowanie transformacji odległościowej do redukcji zakłóceń impulsowych w barwnych obrazach cyfrowych.
211.10.2017Michał MarczykFiltracja obrazów z dwuwymiarowej elektroforezy żelowej z wykorzystaniem filtrów dopasowanych
318.10.2017Katarzyna BednarczykPrzetwarzanie wstępne i analiza porównawcza danych z obrazowania molekularnego tkanki zdrowej i nowotworowej przewodu pokarmowego.
425.10.2017Joanna TobiaszAnaliza porównawcza CNS pomiędzy pacjentami radiowrażliwymi oraz o standardowej odpowiedzi komórkowej na napromienienie
508.11.2017Adam PopowiczTechniczne aspekty obrazowania astronomicznego II
615.11.2017Joanna ŻyłaZastosowanie modelowania matematycznego oddziaływań genetycznych oraz metod integratywnej analizy danych w badaniach typu GWAS o mało licznych próbach
722.11.2017Artur BalKalibracja kolorymetryczna kamer w nieidealnych warunkach oświetleniowych
829.11.2017Franciszek BinczykZautomatyzowana detekcja komórek limfocytowych na obrazach histopatologicznych tkanek nowotworowych w oparciu o techniki analizy sygnału intensywności pikseli - algorytm MiMSeg2.
906.12.2017Grzegorz DrążekAdaptacyjny algorytm Mean Shift dla celów segmentacji tkanek w obrazowaniu technikami spektrometrii mas (MALDI-MSI).
1013.12.2017Charakterystyka fenotypowa mutantów tokoferolowych Arabidopsis thaliana ze szczególnym uwzględnieniem składu chemicznego ścian komórkowych tkanek liści.
1120.12.2017Łukasz KrólInteraction Mining dla danych wysokowymiarowych-przykłady.
1203.01.2018Marek SzczepańskiPoprawa jakości obrazów pozyskanych za pomocą matrycy z filtrem CFA
1310.01.2018Justyna MikaDetekcja polimorfizmów liczby kopii (CNV) w oparciu o dane sekwencjonowania nowej generacji.
1417.01.2018Agnieszka CecotkaAnaliza mutacji wybranych genów w ostrej białaczce szpikowej wywołanej różnymi czynnikami.
1524.01.2018Anna MarciszAnaliza i przetwarzanie obrazów mózgu pacjentów z chorobą AlzheimeraSeminarium Instytutu Automatyki - semestr zimowy 2017/18 Seminarium ZAED - semestr zimowy 2017/18
Plany seminariów Instytutu Automatyki w poprzednich semestrach:                         Plany seminariów ZAED w poprzednich semestrach:
Semestr letni 2016/17 Semestr letni 2016/17
Semestr zimowy 2016/17 Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2015/16 Semestr letni 2015/16
Semestr zimowy 2015/16 Semestr zimowy 2015/16
Semestr letni 2014/15 Semestr letni 2014/15
Semestr zimowy 2014/15 Semestr zimowy 2014/15
Semestr letni 2013/14 Semestr letni 2013/14
Semestr zimowy 2013/14 Semestr zimowy 2013/14
Semestr letni 2012/13
Semestr zimowy 2012/13
Semestr letni 2011/12
Semestr zimowy 2011/12
Semestr letni 2010/11
Semestr zimowy 2010/11