OGŁOSZENIA KONKURSOWE na STYPENDIA DOKTORANCKIEW projekcie badawczym NCN w ramach konkursu
„OPUS 14”

Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca

Dodano: 2019-10-04, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
ogłoszenie konkursowe 1
ogłoszenie konkursowe 2OGŁOSZENIE KONKURSOWE na STYPENDIUM DOKTORANCKIEW projekcie badawczym NCN w ramach konkursu
„OPUS 10”

Narzędzia bioinformatyczne do automatycznej identyfikacji obszarów guza i jego heterogeniczności na bazie profili metabolomicznych oraz pozyskiwanych spektrometrycznymi technikami obrazowania molekularnego

Dodano: 2019-10-04, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
ogłoszenie konkursoweRozstrzygnięcie konkursuna STYPENDIUM STUDENCKIE w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu „OPUS 10” Narzędzia bioinformatyczne do automatycznej identyfikacji obszarów guza i jego heterogeniczności na bazie profili metabolomicznych pozyskiwanych spektrometrycznymi technikami obrazowania molekularnego

Dodano: 2018-07-07, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
protokół z z konkursuOGŁOSZENIE KONKURSOWE na STYPENDIUM STUDENCKIE w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu „OPUS 10”Narzędzia bioinformatyczne do automatycznej identyfikacji obszarów guza i jego heterogeniczności na bazie profili metabolomicznych pozyskiwanych spektrometrycznymi technikami obrazowania molekularnego

Dodano: 2018-07-02, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
Ogloszenie konkursoweZaproszenie do składania ofert na realizację filmu promującego projektw związku z realizowanym w Politechnice Śląskiej projektem "Wsparcie grupy „Spectre” w rywalizacji w konkursie Microsoft Imagine Cup – wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przetwarzania danych biologii molekularnej" w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III; Działania 3.3.). zgodnie z umową o dofinansowanie nr MNiSW/2017/114/DIR/NN2 z dnia 19 grudnia 2017r.

Dodano: 2018-01-26, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
REGULAMIN KONKURSU IMAGINE CUP 2018 – Edycja lokalna
wzor oferty
Zaproszenie do skladania ofertRozstrzygnięcie konkursustanowisko naukowe ASYSTENTA
na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Automatyki
w projekcie: „MOLTEST BIS - walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania” ramach III Programu Badań Stosowanych

Dodano: 2017-11-24, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
protokół z konkursuOgłasza konkurs na stanowisko naukowe ASYSTENTADZIEKAN
WYDZIAŁU AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Ogłasza konkurs na stanowisko naukowe
ASYSTENTA w projekcie: „MOLTEST BIS - walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania” ramach III Programu Badań Stosowanych.

Dodano: 2017-11-09, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
ogłoszenie konkursowe