Zakończone projektyNCN, NCBiR oraz europejskie   BK   BKMTytuł projektu: Nowe Metody Redukcji Zakłóceń Impulsowych w Obrazach Astronomicznych

Numer: PBU/21/RAu1/2014/505

Czas trwania: 2014-01-01-2016-01-01

Kierownik: Adam Popowicz


Główny wykonawca: Adam Popowicz

Wykonawcy: Adam Popowicz

Opis projektu: Celem niniejszego projektu jest opracowanie nowej rodziny efektywnych algorytmów redukcji szumu impulsowego w obrazach astronomicznych. Algorytmy te bazować będą na opracowanej przez wnioskodawców hybrydowej transformacji odległościowej, uwzględniającej podobieństwo pikseli w dziedzinie intensywności oraz ich lokalizację w lokalnym oknie filtracyjnym. Nowa rodzina filtrów będzie stanowiła rozszerzenie metod morfologicznych, poprzez wprowadzenie dostosowuj ̨acej si ̨edo struktur obrazu funkcji strukturyzuj ̨acej. Operatory morfologiczne, oparte na szybkiej, dwuprzebiegowej transformacji odległościowej, zostaną wzbogacone o nowe koncepcje wykorzystujące teorię funkcji Lipschitza. Opracowane algorytmy zostaną zastosowane do redukcji tła w obrazach astronomicznych, co umożliwi efektywniejszą detekcję zakłóceń impulsowych.

Afiliowane publikacje:
1. A. Pigulski, H. Cugier, A. Popowicz, R. Kuschnig, A.F.J. Moffat, S.M. Rucinski, A. Schwarzenberg-Czerny, W.W. Weiss, G. Handler, G.A. Wade, O. Koudelka, J.M. Matthews, St. Mochnacki, P. Orleanski, H. Pablo, T. Ramiaramanantsoa, G. Whittaker and E. Zoclon: Massive pulsating stars observed by BRITE-Constellation, I. The triple system beta Centauri (Agena), ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2016, vol. 588, pp. A55

2. D. Baade, Th. Rivinius, A.C. Carciofi, Ch. Martayan, A. Pigulski, A.F.J.Moffat, G.A.Wade, W.W.Weiss, J. Grunhut, G. Handler, R.Kuschnig, A. Mehner, H. Pablo, A. Popowicz, S. Rucinski, and G. Whittaker, Short-term variability and mass loss in Be stars I. BRITE satellite photometry of eta and mu Centauri, 2016. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, vol. 588, pp. A56

3. A. R. Kurek, T. Pieta, T. Stabel, A. Pollo, and A. Popowicz, Quantum Telescope: feasibility and constrains, OPTICS LETTERS, 41(6):1094 · March 2016 DOI: 10.1364/OL.41.001094

4. Waluś Michał, Bernacki Krzysztof and Popowicz Adam. Quality assessment of NIR finger vascular images for exposure parameter optimization., 2016. BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol. 27, no. 2, pp. 383-391

5. Kurek R. Aleksander, Popowicz Adam, Quantum Telescopes, VIII Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova” Częstochowa, 6-7 maja 2016 (wyłącznie referat)

6. Popowicz A., Blachowicz T., A simple multipurpose double-beam optical image analyzer, Rev. Sci. Instrum. 87, 073105 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4959270

7. A. Popowicz; A. R. Kurek; T. Blachowicz; V. Orlov; B. Smolka, On the efficiency of techniques for the reduction of impulsive noise in astronomical images, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016 463 (2): 2172-2189 doi: 10.1093/mnras/stw1983

8. Popowicz A., Image Processing in BRITE nanosatellite mission, SPIE Telescopes + Instrumentation 2016, Optical, Infrared, and Millimeter Wave, 99041R, Edinburgh, 29 June

9. Popowicz A., Kurek A., Pollo A., Smolka B., Beyond the current noise limit in imaging through turbulent medium, Optics Letters, Vol.40, No. 10, pp. 2181-2184, 2015

10. Popowicz A., Radiation defects of BRITE CCD sensors, VIIth Scientific Conference of Young Astronomers, "Astrophisica Nova", Częstochowa, 8-9 May, 2015 (wyłącznie referat)

11. Popowicz A., Kurek A., Smolka B., Silesian Astronomical Imaging Laboratory, VIIth Scientific Conference of Young Astronomers, "Astrophisica Nova", Częstochowa, 8-9 May, 2015 (wyłącznie referat)

12. Kurek A., Popowicz A., Novel approaches in astronomical image processing, VIIth Scientific Conference of Young Astronomers, "Astrophisica Nova", Częstochowa, 8-9 May, 2015 (wyłącznie referat)

13. Popowicz A., Smolka B., A method of complex background estimation in astronomical images, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, vol. 452(1), pp. 809-823, 2015

14. W.W. Weiss, H.-E. Fröhlich, A. Pigulski, A. Popowicz, D. Huber, R. Kuschnig, A. F. J. Moffat, M. Matthews, H. Saio, A. Schwarzenberg-Czerny, C. C. Grant, O. Koudelka, T. Lüftinger, S. Rucinski, G. A. Wade, J. Alves and et al. The roAp star alpha Cir seen by BRITE-Constellation, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, vol. 588, pp. A54

15. Popowicz A., BRITE CCD data defects and reduction of observations in traditional mode, Science with BRITE-Constellation: initial results, Gdansk, 14 - 18 September 2015 (wyłącznie referat)


Rozwiń/ZwińTytuł projektu: BioRadInt - Metody bioinformatyczne integracji wysokoprzepustowych danych biologii molekularnej dla analizy radiowrażliwości.

Numer: DEC2013/08/M/ST6/924

Czas trwania: 2013/09/13-2016/09/12

Kierownik: Joanna Polanska


Główny wykonawca: Christophe Badie, Simon Bouffler

Wykonawcy: Joanna Zyla; Anna Papiez; Marzena Dołbniak; Lukasz Krol L; Franciszek Binczyk; Agnieszka Blachowicz

Opis projektu: Integrative bioinformatics methods for high throughput molecular biology experimental data in the analysis of radiosensitivity of cells and tissues. The aim of the project is to apply and verify existing methodologies of bioinformatic integration of high throughput molecular biology experimental data, as well as to develop new, more efficient integrative methodologies for the analysis of several biological and clinical aspects related to responses and sensitivity of tissues and organisms to ionizing radiation.

Afiliowane publikacje:
1. Zyla J., Kabacik S., O'Brien G., Wakil S., Al-Harbi N., Kaprio J., Badie C., Polanska J. and Alsbeih G.: Combining CDKN1A gene expression and genome wide SNPs in a twin cohort to gain insight into heritability of individual radiosensitivity, Functional and Integrative Genomics, 2019, 19:575–585 doi:10.1007/s10142-019-00658-3

2. Polanski A, Marczyk M, Pietrowska M, Widlak P, Polanska J: Initializing the EM Algorithm for Univariate Gaussian, Multi-Component, Heteroscedastic Mixture Models by Dynamic Programming Partitions, International Journal of Computational Methods, 2018, 15(3): 1850012 (21 pages), doi: 10.1142/S0219876218500123

3. Labaj Wojciech, Papiez Anna, Polanski Andrzej, Polanska Joanna: Comprehensive analysis of MILE gene expression data set advances discovery of leukaemia type and subtype biomarkers. Interdiscip Sci Comput Life Sci, 2017, 9(1):24–35, doi: 10.1007/s12539-017-0216-9

4. Bożena Rolnik, Najla Al-Harbi, Sara Bin Judia, Salma Majid, Ghazi Alsbeih, Joanna Polanska: Analiza trendów zmian strukturalnych w genomie w odpowiedzi na wybrane dawki promieniowania jonizującego. Śląskie Spotkania Naukowe IV SSN, 24-25.03.2017, Ustroń, Polska, p.41

5. Zyla J, Marczyk M, Weiner J, Polanska J: Ranking metrics in Gene Set Enrichment Analysis: do they matter? BMC Bioinformatics, 2017, 18(1):256, doi:10.1186/s12859-017-1674-0

6. Serge M. Candeias, Justyna Mika, Paul Finnon, Tom Verbiest, Rosemary Finnon, Natalie Brown, Simon Bouffler, Joanna Polanska, Christophe Badie. Low-dose radiation accelerates aging of the T-cell receptor repertoire in CBA/Ca mice. Cellular and Molecular Life Sciences 74, 4339–4351 (2017) doi:10.1007/s00018-017-2581-2

7. Serge M. Candéias Justyna Mika, Paul Finnon, Tom Verbiest, Rosemary Finnon, Natalie Brown, Simon Bouffler, Joanna Polanska, Christophe Badie: Low dose radiation accelerates ageing of the T cell receptor repertoire in mice, Book of Abstracts p.224, ERRS and GBS 2017, 17-21.08.2017, Essen, Germany

8. Kula D, M Kalemba, Z Puch, J Polanska, D Handkiewicz-Junak, M Swierniak, D Rusinek, J Żebracka-Gala, M Kowalska, M Kowal, T Tyszkiewicz, E Piasna, A Czarniecka, A Pawlaczek, J Krajewska, S Szpak-Ulczok, B Jarząb: Age of diagnosis and gender modify the risk of 9q22, 14q13 polymorphisms for papillary thyroid carcinoma. Endokrynologia Polska, 2017, 68(3):283-289, doi: 10.5603/EP.2017.0021

9. Mika J, Badie C, Candeias S, Polanska J: Calculation of nucleotide sequence occurrence probability in high-throuput TCR sequencing data to examine effect of irradiation. Book of Abstracts, p.108, XX Gliwice Scientific Meetings, Gliwice, November 18-19, 2016

10. Zyla J, Marczyk M, Polanska J: Discovering new biologically relevant pathways by Gene Set Enrichment Analysis. Book of Abstracts, p.102, XX Gliwice Scientific Meetings, Gliwice, November 18-19, 2016

11. Zyla J, Marczyk M, Polanska J: Sensitivity, Specificity and Prioritization of Gene Set Analysis When Applying Different Ranking Metrics. In 10th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics, PACBB'16, 1-3 June 2016, Sevilla, Spain. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 477, p.61-69, Eds. M. Saberi Mohamad, P.M. Rocha, F. Fdez-Riverola, J.F. Domínguez Mayo, F.J. De Paz, Springer International Publishing 2016, ISBN: 978-3-319-40125-6

12. Labaj W, Papiez A, Polanska J, Polanski A: Deep data analysis of a large microarray collection for leukemia biomarker identification. In 10th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics, PACBB'16, 1-3 June 2016, Sevilla, Spain. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 477, p.71-79, Eds. M. Saberi Mohamad, P.M. Rocha, F. Fdez-Riverola, J.F. Domínguez Mayo, F.J. De Paz, Springer International Publishing 2016, ISBN: 978-3-3194-0125-6

13. Mrukwa G, Drazek G, Pietrowska M, Widlak P, Polanska J: A novel divisive iK-means algorithm with region-driven feature selection as a tool for automated detection of tumour heterogeneity in MALDI IMS experiments. Bioinformatics and Biomedical Engineering, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9656, pp. 113-124, 4th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering IWBBIO 2016, Granada,Spain, 20-22.04.2016 ISBN 978-3-319-31744-1, DOI: 10.1007/978-3-319-31744-1_11

14. Krawczyk A, Polanska J: Comparative analysis of microRNA-target gene interaction prediction algorithms - the attempt to compare the results of three algorithms. Bioinformatics and Biomedical Engineering, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9656, pp. 103-112, 4th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering IWBBIO 2016, Granada,Spain, 20-22.04.2016, ISBN 978-3-319-31744-1, DOI: 10.1007/978-3-319-31744-1_10

15. Zyla J, Badie C, Alsbeih G, Polanska J: Multigene P-value Integration Based on SNPs Investigation for Seeking Radiosensitivity Signatures, Bioinformatics and Biomedical Engineering, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9656, pp. 125-134, 4th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering IWBBIO 2016, Granada,Spain, 20-22.04.2016, (eds.): F. Ortuño and I. Rojas, ISBN 978-3-319-31743-4, DOI: 10.1007/978-3-319-31744-1_12

16. Badie C., Blachowicz A., Barjaktarovic Z., Finnon R., Michaux A., Sarioglu H., Brown N., Benotmane M.A., Tapio S., Polanska J., Bouffler S.D.: Transcriptomic and proteomic analysis of mouse radiation–induced acute myeloid leukaemia (AML). Oncotarget, 2016, 7(26):40461-80, doi:10.18632/oncotarget.9626

17. Papiez A., Badie C., Polanska J.: An integrative approach vs restrictive thresholds for combining gene expression data sets on radiation response. Acta Biochim Polonica vol.63(Suppl.2):170 - 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics , Wrocław Sept. 13–16 2016

18. Szymanek A., Zyla J., Badie C., Alsbeih G, Polanska J.: Functional genomic data analysis of irradiation impact to ATF3 protein expression. Acta Biochim Polonica vol.63(Suppl.2):168 - 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics , Wrocław Sept. 13–16 2016

19. Candéias Serge M., Justyna Mika, Sylwia Kabacik, Ann-Karin Olsen, Joanna Polanska, Simon Bouffler, Christophe M Badie: Long term alteration of mouse TCR repertoire following radiation exposure, Radiation Protection Week, Book of abstracts, p.84, 19-23.09.2016, Oxford, UK

20. Krol L.: Distributed Monte Carlo Feature Selection: Extracting Informative Features Out of Multidimensional Problems with Linear Speedup. Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery (BDAS 2016). Volume 613 of the series Communications in Computer and Information Science pp 463-474. ISBN:978-3-319-34099-9, May 31 - June 3, 2016, Ustron, Poland

21. Mika Justyna, Candeias Serge, Badie Christophe and Polanska Joanna. Functionality status of murice TCR sequences – comparative analysis of diversity indices and effect size statistics, 2016. 2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics (BIO2016), 13/09/2016-16/09/2016, Wrocław, pp. 169

22. Badie C, Tapio S, Barjaktarovic Z, Finnon R, Brown N, Blachowicz A, Kotas J, Polanska J, Benotmane R, Candeias S, Bouffler S: Integrated systems level analysis of myeloid leukaemogenesis and evaluation of the molecular alterations of antigenic T-cell receptor repertoire following X-irradiation. 15th International Congress of Radiation Research ICRR 2015, 25-29.05.2015, Kyoto, Japan

23. Zyla J., Bulman R., Badie C., Bouffler S.: Potential protein activity modifications of amino acid variants in the human transcriptome, Acta Biochimica Polonica, 64(1):57-61, 2015

24. Kotas J., Badie C., Candéias S., Polanska J.: Usage of bootstrap sampling in comparing biological diversity of differently sized data samples. 19th Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology RECOMB 2015, Book of abstracts, p. 85, 11.04-15.04.2015 Warsaw, POLAND

25. Binczyk F, Tarnawski R, Polanska J: Strategies for optimizing the phase correction algorithms in Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy. BioMedical Engineering OnLine, 2015, 14(S2):S5, doi:10.1186/1475-925X-14-S2-S5

26. Blachowicz A, Tapio S, Barjaktarovic Z, Benotmane R, Finnon R, Badie C, Bouffler S, Polanska J: Does the way of induction of AML among mouse has influence on protein signature in cells? 9th Central and Eastern European Proteomics Conference CEEPC 2015, p.40, 15-18.06.2015 Poznań

27. Polanski A, Marczyk M, Pietrowska M, Widlak P, Polanska J: Novel algorithm for highly efficient Gaussian mixture modeling in mass spectrometry. 9th Central and Eastern European Proteomics Conference CEEPC 2015, 15-18.06.2015 Poznań, p.11

28. Polanski A, Marczyk M, Pietrowska M, Widlak P, Polanska J: Signal Partitioning Algorithm for Highly Efficient Gaussian Mixture Modeling in Mass Spectrometry. PLOS ONE, 2015, 10(7): e0134256, doi:10.1371/journal.pone.0134256

29. Zyla J, Marczyk M, Polanska J: Searching for radiosensitivity biomarkers by Monte Carlo feature selection and rought sets approach. 8th Symposium of the Polish Bioinformatics Society,PP'11, 17-19 September 2015, Lublin, Poland

30. Papiez A, Badie C, Polanska J: Merging high-dimensional data at the p-value level as a superior solution to entire data set fusion. 8th Symposium of the Polish Bioinformatics Society,P122, 17-19 September 2015, Lublin, Poland

31. Papiez A, P-value Integration as a technique for validating high-throughput biomedical experiments, International Synthetic & Systems Biology Summer School 2015, 5-9.07.2015, Book of Abstracts, p.32.

32. Serge M. Candéias, Justyna Kotas, Sylwia Kabacik, Ann-Karin Olsen, Joanna Polanska, Simon Bouffler, Christophe M Badie: Effects of low dose radiation on the T lymphocyte repertoire in the mouse: analysis from a TCR point of view. XIXth Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p. 35. 20-21.11.2015, Gliwice, Poland

33. Justyna Kotas, Christophe Badie, Serge Candéias, Joanna Polanska: Do the dose and the time post irradiation affect functional V genes frequencies in murine TCR? XIXth Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p. 97. 20-21.11.2015, Gliwice, Poland

34. Rolnik B., Al-Harbi N., Judia S.B., Majid S., Alsbeih G., Polanska J.: Copy number variation analysis as a method for finding out biomarkers of radiosensitivity. XIX Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p. 134. 20-21.11.2015, Gliwice, Poland

35. Papiez A, Kabacik S, Badie C, Bouffler S, Polanska J: Statistical integration of p-values for enhancing discovery of radiotoxicity gene signatures. Bioinformatics and Biomedical Engineering, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9043, pp. 503-513, ISBN 978-3-319-16482-3, Eds. Ortuño, Francisco, Rojas, Ignacio, 3rd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering IWBBIO 2015, Granada, Spain, 15-17.04.2015

36. Dolbniak M, Zyla J, Kabacik S, Manning G, Badie C, Alsbeih G, Polanska J: Is the identification of SNP-miRNA interactions supporting the prediction of human lymphocyte transcriptional radiation responses? 6th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms. pp.243-250 Eds. Oscar Pastor, Christine Sinoquet, Ana Fred, Hugo Gamboa and Dirk Elias ISBN: 978-989-758-070-3 BIOSTEC/BIOINFORMATICS 2015, 12-15 January 2015, Lisbon, Portugal

37. Staniszewski M, Binczyk F, Skorupa A, Boguszewicz L, Sokol M, Polanska J, Polanski A: Comparison of black box implementations of two algorithms of processing of NMR spectra, Gaussian Mixture Model and Singular Value Decomposition, 8th International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing. pp.57-65 ISBN: 978-989-758-069-7 Eds:Harald Loose, Ana Fred, Hugo Gamboa and Dirk Elias, BIOSTEC/BIOSIGNALS 2015, 12-15 January 2015, Lisbon, Portugal

38. Krol L. Alsbeih G. Badie C. Polanska J: Impact of missing genotype imputation on the power of Genome Wide Association Studies. Proceedings of International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO 2014). vol.2 p.1603-1614, ISBN:978-84-15814-84-9, 7-9.04.2014, Granada, SPAIN

39. Jaksik R, Marczyk M, Polanska J, Rzeszowska-Wolny J: Sources of high variance between probe signals in Affymetrix short oligonucleotide microarrays. Sensors, 2014, 14(1):532-548, doi:10.3390/s140100532

40. Zyla J. Badie C. Alsbeih G. Polanska J: Modelling of Genetic Interactions in GWAS Reveals More Complex Relations between Genotype and Phenotype. Proceedings of 5th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Eds. Oscar Pastor, Christine Sinoquet, Guy Plantier, Tanija Schultz, Ana Fred and Hugo Gamboa, pages: 204-208, ISBN:978-989-758-012-3. BIOSTEC/Bioinformatics 2014, 03-07.03.2014 Angers, FRANCE

41. Marczyk M, Polanska J: Methods for quality control of low-resolution MALDI-ToF spectra, Proceedings of 5th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms p.172-177, ISBN:978-989-758-012-3. BIOSTEC/Bioinformatics 2014, 03-07.03.2014 Angers, FRANCE

42. Zyla J. Finnon P. Bulman R. Bouffler S. Badie C. Polanska J: Seeking genetic signature of radiosensitivity - a novel method for data analysis in case of small sample sizes, Theoretical Biology and Medical Modelling  2014, 11(S1), doi:10.1186/1742-4682-11-S1-S2

43. Zyla J., Badie C., Alsbeih G., Polanska J.: Integrative data analysis for DNA damage repair genes related to p53. Acta Biochim Polonica vol.61(Suppl.1):101 - 1st Congress of Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics, Warszawa Sept. 9–12 2014

44. Papiez A., Badie C., Polanska J.: Statistical methods for integrating high-throughput biological data. Acta Biochim Polonica vol.61(Suppl.1):95 - 1st Congress of Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics , Warszawa Sept. 9–12 2014

45. Zyla J. Alsbeih G. Kabacik S. Badie C. Polanska J: Heredity of the G1 and G2 cell cycle phase based on genes in p53 pathway. XVIII Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p. 160. 21-22.11.2014, Gliwice, Poland

46. Papiez A, C Badie, J Polanska: Impact of the selection of statistical test on the quality of gene signatures in an integrative analysis approach. XVIII Gliwice Scientific Meetings, 21-22 Nov 2014, Gliwice, p.125

47. Papiez A. Finnon P. Badie C. Bouffler S. Polanska J: Integrating expression Data from Different Microarray Platforms in Search of Biomarkers of Radiosensitivity. Proceedings of International Work-Conference Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO 2014). vol.1 p. 484-493, ISBN:978-84-15814-84-9, 7-9.04.2014, Granada, SPAIN

48. Binczyk F. Tarnawski R. Polanska J: Improvement in the accuracy of Nuclear Magnetic Resonance spectrum analysis by automatic tuning of phase correction algorithms. Proceedings of International Work-Conference Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO 2014). vol.1 p.778-788, ISBN:978-84-15814-84-9, 7-9.04.2014, Granada, SPAIN

49. Marczyk M, Krol L, Polanska J: Automatic detection of outlying microarrays using multi-array quality metrics. Proceedings of International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IWBBIO 2014). vol.1 p.738-746, ISBN:978-84-15814-84-9, 7-9.04.2014, Granada, SPAIN

50. Zyla J. Badie C. Alsbeih G. Polanska J: Discovery of polymorphisms responsible for radiosensitivity - preliminary analysis. Acta Biochim Polonica vol.60(Suppl.1):114. 48th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society. 2-5.09.2013. Toruń, POLAND

51. Zyla J. Finnon P. Bulman R. Bouffler S. Badie C. Polanska J: Investigation for genetic signature of radiosensitivity - data analysis. In Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 242 "Man-Machine Interactions 3", Eds. Gruca A, Czachorski T, Kozielski S, p: 219-227. Springer Berlin Heidelberg 2014. ISBN: 978-3-319-02308-3. ICMMI 2013, 22-25.10.2013 Brenna, Poland

52. Zyla J. Badie C. Alsbeih G. Polanska J: Gene - cell-cycle correlation in response to ionizing radiation (preliminary analysis). XVII Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p. 177. 15-16.11.2013, Gliwice, Poland

53. Binczyk F. Bobek-Bilewicz B. Hebda A. Hejduk B. Polanska J: The differentation of head/neck tumors with use of information about the diffusion of water molecules obtained from nuclear magnetic resonance data. XVII Gliwice Scientific Meetings. Book of abstracts, p. 178. 15-16.11.2013, Gliwice, Poland

54. Binczyk F. Staniszewski M. Polnik A. Boguszewicz Ł. Sokół M. Polanski A. Polanska J: The detection of neural progenitor cell signal in nuclear magnetic resonance spectroscopy data. XVII Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p. 179. 15-16.11.2013. Gliwice, Poland

55. Papiez A. Finnon P. Bouffler S. Badie C. Polanska J: Methods for meta-analysis of expression data from different microarray platforms. XVII Gliwice Scientific Meetings. Book of abstracts, p. 181. 15-16.11.2013. Gliwice. Poland


Rozwiń/ZwińTytuł projektu: Detekcja i rozpoznawanie niewerbalnych wskaźników decepcji

Numer:

Czas trwania: 2013-01-01-2016-01-01

Kierownik: Bogdan Smolka


Główny wykonawca: Bogdan Smolka

Wykonawcy: Krystyna Malik, Krystian Radlak

Opis projektu: Detekcja i rozpoznawanie niewerbalnych wskaźników decepcji

Afiliowane publikacje:
1. K. Radlak, B. Smolka, Automated recognition of facial expressions authenticity, Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimodal Interaction, p. 577-581, 2016, doi:10.1145/2993148.2997624

2. M. Kawulok, J. Nalepa, K. Nurzynska, B. Smolka, In Search of Truth: Analysis of Smile Intensity Dynamics to Detect Deception, Proceedings of Ibero-American Conference on Artificial Intelligence, ISBN:978-3-319-47954-5, p. 325-337, 20016, DOI: 10.1007/978-3-319-47955-2_27

3. K. Radlak, B. Smolka, High dimensional local binary patterns for facial expression recognition in the wild, In Proc. Of 18th Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON), 2016, p. 1-5, DOI: 10.1109/MELCON.2016.7495381

4. K. Nurzynska, B. Smolka, Smile Veracity Recognition Using LBP Features for Image Sequence Processing, 2nd International Conference on Systems Informatics, Modelling and Simulation, pp. 89-96, 2016,DOI: 10.1109/SIMS.2016.17

5. T. Herud, M. Kawulok, B. Smolka, Emotion recognition from facial images using binary face relevance maps, Studia Informatica, 36(4):29-41, 2016

6. K. Nurzynska, B. Smolka, PCA application in classification of smiling and neutral facial displays, Proc. of International Conference: Beyond Databases, Architectures and Structures, ISBN:978-3-319-18421-0, p. 398-407, 2015

7. K. Radlak, M. Bozek, B. Smolka, Silesian deception database – presentation and analysis, Proceedings of the 2015 ACM on Workshop on Multimodal Deception Detection, pp. 29-35, Seattle, USA, 2015, ISBN: 978-1-4503-3987-2

8. Radlak K.,Kawulok M., Smolka B., Radlak N.: Gaze Direction Estimation From Static Images. In: 2014 IEEE 16th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP), pp. 1-4, 2014

9. K.Malik, B. Smolka: Eye Blink Detection Using Local Binary Patterns. In the 4th International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS'14), 2014, pages 385-390


Rozwiń/ZwińTytuł projektu: Nieliniowe metody redukcji szumów barwnych obrazach cyfrowych i sekwencjach wideo

Numer:

Czas trwania: 2013-01-01-2016-01-01

Kierownik: Bogdan Smolka


Główny wykonawca: Bogdan Smolka

Wykonawcy: Krystyna Malik, Krystian Radlak

Opis projektu: Nieliniowe metody redukcji szumów barwnych obrazach cyfrowych i sekwencjach wideo

Afiliowane publikacje:
1. D. Kusnik, B. Smolka, B. Cyganek, Application of the local similarity filter for the suppression of multiplicative noise in medical ultrasound images, Proc. of SPIE Photonics Europe, p. 989704-989704-14, 2016, doi: 10.1117/12.2227650

2. L. Malinski, B. Smolka, Fast adaptive switching technique of impulsive noise removal in color images, Journal of Real-Time Image Processing, p. 1-22, 2016, DOI: doi:10.1007/s11554-016-0599-6

3. L. Malinski, B. Smolka, Fast averaging peer group filter for the impulsive noise removal in color images, Journal of Real-Time Image Processing, 11(3):427-444, March 2016, DOI: 10.1007/s11554-015-0500-z

4. Szczepanski M. Fast Spatio-Temporal Digital Paths Video Filter, Journal of Real-Time Image Processing 2016, pp. 1–13, DOI: 10.1007/s11554-016-0561-7

5. B. Smolka, B. Cyganek, Impulsive noise suppression in color images based on the geodesic digital paths,Conference on Real-Time Image and Video Processing Location: San Francisco, USA, FEB 10, 2015, Proceedings of SPIE Vol. 9400 Article Number: 94000R, 2015

6. B. Smolka, K. Radlak, Adaptive Trimmed Averaging Filter for Noise Removal in Color Images, The 10th International Conference on Computer Science & Education, p. 89-94, July 22-24, 2015, Fitzwilliam College, Cambridge University, UK

7. M. Szczepanski, Spatio-temporal Digital Path Approach to Video Enhancement, Image Processing & Communications Challenges 6 Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 313, 2015, pp 219-226, ISBN: 978-3-3191-0661-8, Proceedings of the 6th International Conference on Image Processing and Communications IP&C 2014 held at September 10-12, 2014 in Bydgoszcz, Poland

8. Szczepanski M, Radlak K: Escaping Path Approach for Speckle Noise Reduction, Proc. SPIE 9445, Seventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2014), vol. 9445, p. 94451N-94451N-6, 2015

9. Szczepanski M, Radlak K, Popowicz A: Escaping Path Approach with Extended Neighborhood for Speckle Noise Reduction, IbPRIA 2015: 7th Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, LNCS vol. 9117, p. 84-191, 2015, ISBN: 978-3-319-19389-2

10. B. Smolka, On the robustified median filter for the reduction of impulsive noise in digital images, 10th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences (ICNPAA), Book Series: AIP Conference, vol. 1637 pp. 998-1007, 2014

11. Radlak K., Smolka B: Visualization Enhancement of Segmented Images Using Genetic Algorithm. In: The 4th International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS'14), p. 391 - 396, 2014

12. Radlak K., Smolka B.: Trimmed Non-Local Means Technique for Mixed Noise Removal in Color Images. In: Proceedings IEEE International Symposium on Multimedia (ISM2013) 2013 p.405-406


Rozwiń/ZwińTytuł projektu: Automated Assessment of Joint Synovitis Activity from Medical Ultrasound and Power Doppler Examinations Using Image Processing and Machine Learning Methods

Numer: Pol-Nor/204256/16/20

Czas trwania: 2012-12-01-2015-12-31

Kierownik: dr inż. Rafał Cupek


Główny wykonawca:

Wykonawcy:

Opis projektu: The main research goal of the MEDUSA project is computer aid diagnostic system that will allow for automated assessment of synovitis activity. The project output will be clinically validated by comparing its results with the assessment carried out by medical personnel.

The achieve the project goals, new image processing techniques will be created. Multiple types of local features will be detected, and they will provide a reference frame which will help to normalize measurements performed on ultrasound images with respect to changes in the probe position and the joint articulation. These measurements will be integrated into a function approximating the humanassessment.

Machine learning methods will be used for training the feature detectors and the assessment function on ultrasound images of synovitis cases, annotated and scored by medical experts. An additional research result will be novel visualization methods for power Doppler images, intended to aid the examiners.

The key expected result of MEDUSA project will be a prototype of a software system, that will be useful for medical personnel and will help in diagnosis of rheumatic diseases.

The project proposed project can be classified as multidisciplinary since is overlaps with Rheumatology, Image Processing and Machine Learning, and it belongs to the field of modern diagnostics, a part of the health area of the Polish – Norwegian Research Cooperation Programme.

Afiliowane publikacje:
1. K. Wojciechowski, B. Smolka, R. Cupek, A. Ziebinski, K. Nurzynska, M. Kulbacki, J. Segen, M. Fojcik, P. Mielnik, S. Hein, A Machine-Learning Approach to the Automated Assessment of Joint Synovitis Activity, Proc. of International Conference on Computational Collective Intelligence, ISBN: 978-3-319-45245-6, p. 440-450, 2016, DOI 10.1007/978-3-319-45246-3_42

2. A. Popowicz, B. Smolka, Biomedical image colorization using pixel membership propagation, Studia Informatica, 37(3A):7-19, Studia Informatica, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.21936/si2016_v37.n3A.771

3. K. Nurzynska, B. Smolka, Segmentation of finger joint synovitis in ultrasound images, Proc. of 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), p. 335-340, 2016, DOI: 10.1109/CCE.2016.7562658

4. K. Nurzynska, B. Smolka, Automatic finger joint synovitis localization in ultrasound images, Proc. of SPIE Photonics Europe, p. 98970N-98970N-11, 2016, DOI: 10.1117/12.2227638

5. Popowicz Adam, An Algorithm for Joint and Bone Localization in USG Images of Rheumatoid Arthritis, Computer Systems in Medicine and Health, 11-12 May 2016, Szczyrk, Poland (wyłącznie referat)

6. Krystian Radlak, A patch-based region growing segmentation of finger joint synovitis in ultrasound images, Computer Systems in Medicine and Health, 11-12 May 2016, Szczyrk, Poland

7. Popowicz A., Smolka B., Fast image colourisation using the isolines concept, Multimedia Tools and Applications, (online, 2016), doi:10.1007/s11042-016-3892-2

8. Adam Popowicz, Aleksander R Kurek ,An algorithm for joint and bone localization in USG images of rheumatoid arthritis, STUDIA INFORMATICA, Vol 37, No 3B (2016): Computer Systems in Medicine and Health

9. K. Radlak, N. Radlak, B. Smolka, Automatic Detection of Bones Based on the Confidence Map for Rheumatoid Arthritis Analysis, in: Joao Manuel R.S. Tavares and R. M. Natal Jorge /eds./, Computational Vision and Medical Image Processing, VipIMAGE 2015, pp.215-220, Taylor & Francis Group, 2015, ISBN: 978-1-138-02926-2

10. Szczepanski M, Radlak K: Escaping Path Approach for Speckle Noise Reduction, Proc. SPIE 9445, Seventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2014), vol. 9445, p. 94451N-94451N-6, 2015

11. Szczepanski M, Radlak K, Popowicz A: Escaping Path Approach with Extended Neighborhood for Speckle Noise Reduction, IbPRIA 2015: 7th Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, LNCS vol. 9117, p. 84-191, 2015, ISBN: 978-3-319-19389-2

12. Radlak K., Smolka B: Visualization Enhancement of Segmented Images Using Genetic Algorithm. In: The 4th International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS'14), p. 391 - 396, 2014

13. Radlak K., Smolka B.: Adaptive Non-Local Means Filtering for Speckle Noise Reduction. In: Computer Vision and Graphics, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Volume 8671, 2014, pp 518-525, ISBN:978-3-319-11330-2


Rozwiń/ZwińTytuł projektu: Analiza białkowych profili masowych uzyskiwanych z użyciem spektrometrii MALDI-ToF w celu wykrycia sygnatur nowotworowych

Numer: 2011/01/N/NZ2/04813

Czas trwania: 2011-2013

Kierownik: Michał Marczyk


Główny wykonawca: Joanna Polanska

Wykonawcy: -

Opis projektu: Analiza białkowych profili masowych uzyskiwanych z użyciem spektrometrii MALDI-ToF w celu wykrycia sygnatur nowotworowych

Afiliowane publikacje:
1. Polanski A, Marczyk M, Pietrowska M, Widlak P, Polanska J: Initializing the EM Algorithm for Univariate Gaussian, Multi-Component, Heteroscedastic Mixture Models by Dynamic Programming Partitions, International Journal of Computational Methods, 2018, 15(3): 1850012 (21 pages), doi: 10.1142/S0219876218500123

2. Marczyk M, Polanski A, Polanska J: Improving Peak Detection by Gaussian Mixture Modeling of Mass Spectral Signal. In ISBN: 978-1-5386-1037-4, pp. 39-43, 3rd International Conference on Frontiers of Signal Processing ICFSP 2017, Paris, France, September 6-8, 2017

3. Marczyk M, Polanska J, Polanski A: Comparison of Algorithms for Profile-Based Alignment of Low Resolution MALDI-ToF Spectra. In Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 242 of Man-Machine Interactions 3, Gruca A, Czachorski T, Kozielski S, editors. Springer Berlin Heidelberg 2014, p. 193-201 (ISBN: 978-3-319-02308-3), ICMMI 2013, 22-25.10.2013 Brenna, Poland

4. Marczyk M, Polanska J, Polanski A: Peak detection by Gaussian mixture modeling of MALDI-ToF spectra for proteome profiling. Book of abstracts, poster M 26. 21st Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology ISMB/ECCB 2013, 21-23.07.2013. Berlin. Germany

5. Marczyk M, Polanska J, Polanski A: A parallel implementation of MALDI-Tof spectra modeling on CUDA-enabled graphics hardware. XVII Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p.175. 15-16.11.2013, Gliwice, Poland

6. Marczyk M, Polanski A, Polanska J: Detection and quantification of MALDI ToF spectra peaks by using Gaussian mixture decomposition. Book of abstracts, p.28. XVI Gliwice Scientific Meetings, 2012 November 16-17

7. Marczyk M. Polanska J. Polanski A: Automatic post-processing of Gaussian spectra components in MALDI-ToF data analysis. Book of abstracts, p.45. BIT 2012, Torun, 2012 September 27-29

8. Molencka (Papiez) A. Marczyk M. Polanska J: Batch effect detection methods in microarray data. XV Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p.93 18-19.11.2011, Gliwice, Poland


Rozwiń/ZwińTytuł projektu: Nowe metody bioinformatyczne dla badania chorób genetycznych o złożonym typie dziedziczenia

Numer: NN519579938

Czas trwania: 2010-2013

Kierownik: Joanna Polanska


Główny wykonawca: Joanna Polanska

Wykonawcy: Joanna Polanska, Michał Marczyk

Opis projektu: KBN- JPo

Afiliowane publikacje:
1. Marczyk M, Jaksik R, Polanski A, Polanska J: Adaptive filtering of microarray expression data based on Gaussian mixture decomposition. BMC Bioinformatics 2013, 14(1):101 doi:10.1186/1471-2105-14-101

2. Deja G. Borowiec M. Jarosz-Chobot P. Fendler W. Machnica Ł. Pietrzak I. Szadkowska A. Polanska J. Młynarski W: Ocena czynników ryzyka zaburzeń cieśnienia tętniczego u nastolatków i młodych dorosłych z cukrzycą typu 1. Diabetologia Kliniczna (Clinical Diabetology); 2(2):32. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 23-25.05.2013. Łódź. Poland

3. Binek A. Rembierz-Knoll A. Polanska J. Jarosz-Chobot P: Przyczyny przerwania terapii osobistą pompą insulinową u dzieci z cukrzycą typu 1. Diabetologia Kliniczna (Clinical Diabetology); 2(2):53. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 23-25.05.2013. Łódź. Poland

4. Chobot A. Skała-Zamorowska E. Bąk-Drabik K. Krzywicka A. Kwiecień J. Polanska J: Zakażenie Helicobacter Pylori u dzieci z cukrzycą typu 1. Diabetologia Kliniczna (Clinical Diabetology); 2(2):54. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 23-25.05.2013. Łódź. Poland

5. Zyla J. Finnon P. Bulman R. Bouffler S. Badie C. Polanska J: Seeking for Genetic Signature of Radiosensitivity - Methods for data analysis. International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering IWBBIO 2013, p.79-86. Eds. F. Ortuno, I. Rojas ISBN: 978-84-15814-13-9, 18-20.03.2013 Granada, SPAIN

6. Zyla J. Finnon P. Bulman R. Bouffler S. Badie C. Polanska J: Novel Strategies for the Discovery of Genetic Signature of Radiosensitivity - Methods for data analysis. XVI Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p.55. 16-17.11.2012. Gliwice, Poland

7. Polanska J. Zyla J. Finnon P. Badie C: Novel strategies for the discovery of genes affecting individual cancer risk – data acquisition. XV Gliwice Scientific Meetings, Book of abstracts, p.100. 18-19.11.2011, Gliwice, Poland


Rozwiń/ZwińProjekty w trakcie realizacji