Wizyta dra Christosa Hatzisa, YALE UNIVERSITY, USAW dniach 9-12 kwietnia 2018 roku gościmy w naszym zakładzie dr. Christosa Hatzisa, kierownika Katedry Bioinformatyki, Yale
Comprehensive Cancer Center, Yale School of Medicine, New Heaven USA. Wizyta ma na celu omówienie wyników wspólnie prowadzonych badań oraz opracowanie planów badawczych na najbliższy czas.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu "Challenges in Predicting Patient Response in the Presence of Tumor Heterogeneity", który wygłoszony będzie przez dra Christosa Hatzisa, dyrektora Katedry Bioinformatyki, Yale Comprehensive Cancer Center, Yale School of Medicine, New Heaven USA. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.
Wstęp wolny dla studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Automatyki, Elektroniki I Informatyki.
Dodatkowe informacje

Dodano: 2018-04-09

European Molecular Imaging MeetingW dniach 20 - 23 marca zespół Spectre w składzie inż. Grzegorz Mrukwa, inż Daniel Babiak, inż Michał Gallus, inż Maciej Gamrat, inż Roman Lisak, inż. Sebastian Pustelnik, inż. Wojciech Wilgierz i p. Paweł Pendziałek reprezentował Zakład Analizy Eksploracyjnej na konferencji European Molecular Imaging Meeting - EMIM 2018 w San Sebastián w Hiszpanii. Organizatorem było European Society for Molecular Imaging - ESMI, które zrzesza społeczność akademicką opracowującą, walidującą i stosującą technologie obrazowania, biomarkery i sondy w naukach przyrodniczych.

Spośród olbrzymiej ilości wykładów i konferencji zespół miał okazję brać udział między innymi w spotkaniach związanych z obrazowaniem spektrometrią mas, która jest obiektem ich zainteresować i prac.
Konferencja była okazją do zaprezentowania rozwijanej przez zespół Spectre platformy służącej do przechowywania i analizy danych molekularnych (http://spectre.westeurope.cloudapp.azure.com). Podczas konferencji mogli wymienić się doświadczeniami z rozwijania tego typu aplikacji ze specjalistami w dziedzinie, a także poznać uwagi i pomysły dotyczące aplikacji osób zainteresowanych użyciem platformy.

Konferencja poszerzyła wiedzę uczestników o najnowszych badaniach i odkryciach w dziedzinie obrazowania molekularnego i dała możliwość pogłębionej dyskusji na temat pojawiających się tematów i technologii obrazowania.

Dodano: 2018-03-25

Dr inż. Krystian Radlak zdobył drugie miejsce w konkursie Młodzi InnowacyjniMiło nam poinformować, że dr inż. Krystian Radlak zdobył drugie miejsce w konkursie Młodzi Innowacyjni na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Państwowy Instytut Automatyki Przemysłowej.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi życząc dalszych naukowych sukcesów!


Praca doktorska dr inż. Krystiana Radlaka, zatytułowana: Zastosowanie algorytmów wizji komputerowej do rozpoznawania autentyczności ekspresji mimicznych, której promotorem był prof. Bogdan Smołka, związana jest z aktualna tematyka wykorzystania metod wizji komputerowej do analizy emocji. Dotyczy opracowania, wykonania oraz przetestowania oryginalnego komputerowego systemu do automatycznej analizy obrazów w celu rozpoznawania oraz oceny autentyczności ekspresji mimicznych.


Konkurs Młodzi Innowacyjni na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktoranckie w dziedzinach Automatyka Robotyka Pomiary, odbywał się pod patronatem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Komitetu Metrologii PAN, Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz pod patronatem medialnym kwartalnika naukowo-technicznego „Pomiary Automatyka Robotyka”.

Prace były oceniane przez niezależną komisję złożoną z wybitnych ekspertów z dziedzin automatyki, robotyki i pomiarów. Przewodniczącym komisji był prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, członek korespondent PAN, Fellow of IEEE.

Laureaci konkursu, oprócz udziału w specjalnym panelu na którym były prezentowane ich prace, mogli przygotować krótkie streszczenia swoich prac, na podstawie których zostanie wydana monografia.


Więcej informacji o konkursie: http://piap.pl/2018/01/26/jubileuszowa-edycja-konkursu-mlodzi-innowacyjni/

Dodano: 2018-03-22

Wizyta pracowników ZAED w Fudan University, Shanghai, ChinaW dniach 23.02.2018 do 2.03.2018, pracownicy naszego zakładu: Prof. Joanna Polańska i dr Franciszek Binczyk uczestniczyli w dwóch konferencjach, które odbyły się w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej. W trakcie pierwszej z nich, MAQC Society 2nd Annual Meeting, organizowanej przez Fudan University, dr Binczyk zaprezentował plakat zatytułowany: "LISI - system for automated Lymphocyte Identification in H-E Stained tissue Images". Ponadto wyniki prac zespołu, w skład którego wchodzą również dr Michał Marczyk oraz prof. Joanna Polańska, zostały zaprezentowane przez Dr Roberto Salgado w trakcie jego prezentacji dotyczącej realizacji projektu dedykowanego opracowaniu algorytmów uczenia maszynowego dla celów zautomatyzowanej detekcji limfocytów penetrujących tkankę nowotworową. W trakcie drugiej konferencji, Advanced Analyses For Understanding Rare Diseases, Prof. Polańska zaprezentowała, na zaproszenie organizatorów, wykład: "Methylation profiling in therapy related AML". Wyjazd był również okazją do owocnych dyskusji naukowych z naszymi partnerami z BOKU University Vienna, Yale University, Fudan University oraz East China Normal University. Fotoreportaż z tej wizyty odnaleźć można w naszej galerii.

Dodano: 2018-03-05

SPECTRE beneficjentem programu AZURE!Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnym sukcesie zespołu SPECTRE! Firma Microsoft przyznała grupie roczny grant obliczeniowy w ramach programu Azure. Platforma Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, przy użyciu których deweloperzy i informatycy mogą kompilować i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi w globalnej sieci centrów danych.
Chmura Microsoft Azure wykorzystana zostanie do uruchomienia ogólnodostępnej platformy przetwarzania danych obrazowania molekularnego MALDI MSI. Użycie platformy Azure pozwoli na wykorzystanie w tworzonym przez grupę SPECTRE systemie popularnych rozwiązań organizujących stosy kontenerów, takich jak Kubernetes czy Docker-Compose. Pozwoli również na sprawne testowanie multiplatformowych rozwiązań i znacznie przyspieszy zaimplementowany tryb ciągłego wdrażania (CD) aktualizacji w połączeniu z aktualnie wykorzystywanymi serwerami ciągłej integracji (CI).
Takie rozwiązania istotnie usprawnią prace zespołu i poprawią dostępność platformy obliczeniowej dla użytkowników z całego świata. Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 2018-01-05

   1   2   3   4   5