ConRad 2019, 23rd Nuclear Medical Defense Conference in MunichW dniach 13 - 16 maja 2019 roku, w Monachium, Niemcy, mieliśmy okazję uczestniczyć w obradach konferencji ConRad 2019, 23rd Nuclear Medical Defense Conference. Ta wyjątkowa konferencja jest od wielu już lat organizowana przez Instytut Radiobiologii Bundeswehry przy Uniwersytecie w Ulm.
Zwyczajowo zorganizowano dwie główne sesje tematyczne, pierwsza z nich dotyczyła najnowszych osiągnięć w zakresie gotowości na napromieniowanie. Jest to temat obejmujący szerokie spektrum problemów, od podstawowych pojęć ochrony przed promieniowaniem do medycyny katastrof. Temat ważny dla wojska, jak i osób cywilnych.
Druga sesja, zatytułowana „Życie w zanieczyszczonych obszarach”, poświęcona była kwestii życia w strefie radiozanieczyszczonej. Przedstawione referaty dotykały tego problemu z różnych perspektyw, przykładowo omawiano przepisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem, porównania z narażeniem na obszarach naturalnego tła, oceny ryzyka epidemiologicznego, odkażanie ziemi, wyniki badań nad wpływem promieniowania na organizym żywe i wiele innych.
Inne przedstawiane prezentacje ustne i plakatowe dotyczyły problemów zarządzania wypadkami radiacyjnymi. Przedstawiano również najnowsze wyniki badań w dziedzinie epidemiologii radiologicznej, medycyny, biologii, fizyki i ochrony przed promieniowaniem. Jednym z prelegentów była prof. Joanna Polanska, która w trakcie swoejgo wykładu przedstawiła wyniki prac zespołu L. Cruz-Garcia, M. Kamuda, J. Polanska, C. Badie, "Is there any similarity in gene expression profile in response to radiation therapy, independently of the cancer type?"
Konferencja, stwarzając szczególną okazję do zgromadzenia szerokiego spektrum niemieckich i międzynarodowych ekspertów cywilnych i wojskowych, stanowiła forum dla profesjonalnej i multidyscyplinarnej wymiany doświadczeń i wiedzy w tej konkretnej dziedzinie. Wysoka liczba uczesntików jest związana z faktem, że aspekty te zostaną przedstawione w formie kompleksowej dla szerszej publiczności, co ułatwi ideę ciągłego kształcenia.

Dodano: 2019-05-15

EURADOS-CONCERT - School on uncertainty in biological, physical, and internal dosimetryW dniach 15-19 kwietnia odbyły się warsztaty dotyczące ochrony przed promieniowaniem w Instytucie Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego - IRSN we Francji, w której uczestniczyła doktorantka naszego zakładu, Kinga Leszczorz. Kurs był okazją do zdobycia wiedzy z zakresu estymacji niepewności w ochronie radiologicznej, oraz zdobycia wiedzy z zakresu dozymetrii w szeroko rozumianym pojęciu. Uczestnictwo w warsztatach dało również możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu probabilistyki i podejścia Bayesowskiego w analizie danych z radiomiki.
Podczas wykładów, szczegółowo zostały przedstawione zagadnienia pomiarów i obliczeń dawek lub innych parametrów promieniowania jonizującego, które mają wpływ na skutki oddziaływania promieniowania z materią, a w szczególności z ciałem człowieka. Wyjaśniono również, jak radzić sobie z niepewnością pomiarów i przedstawiono kilka podejść stosowanych w różnego typu dozymetrii. Sesja praktyczna odbyła się w środowisku R. Uczestnicy kursu mieli okazję przetestować omówione podejścia w wybranym przez siebie zakresie (dozymetria biologiczna, dozymetria fizyczna, dozymetria wewnętrzna), dzięki czemu mogli również poszerzyć swoje umiejętności programistyczne.

Dodano: 2019-04-21

Joanna Żyła - kolejny doktorant ZAED już po obronieJest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 2.04.2019 miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Żyły zatytułowanej: Zastosowanie modelowania matematycznego oddziaływań genetycznych oraz metod integratywnej analizy danych w badaniach typu GWAS o mało licznych próbach. Po wysłuchaniu referatu, recenzji oraz dyskusji komisja wystosowała wniosek do Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki o nadanie Pani mgr Żyle stopnia doktora nauk technicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!.

Dodano: 2019-04-02

14th European Molecular Imaging MeetingW dniach 19-22 marca 2019 r. w Glasgow odbyła się konferencja dotycząca obrazowania molekularnego "14th European Molecular Imaging Meeting", w której uczestniczyło dwóch doktorantów naszego zakładu. Pani Katarzyna Frątczak zaprezentowała pracę dotyczącą "Pan Cancer analysis of similarities and differences in hormonal cancers and environmental cancers using MALDI-MSI" - Frątczak K., Gawin M., Pietrowska M., Chekan M., Widłak P., Polanska J. Natomiast Pan Grzegorz Mrukwa zaprezentował "Biological diversity or numeric artifact? MSI data clustering robustness" - Mrukwa G., Frątczak K., Gawin M., Chekan M., Pietrowska M., Widłak P. Wystąpienia te spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników specjalizujących się obrazowaniem MALDI-MSI.

Dodano: 2019-03-25

XXI Polska Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PANGorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Polskiej Konferencji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, organizowanej przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 września 2019 roku w Zielonej Górze. Więcej informacji organizacyjnych znajdą Państwo w załączniku lub na stronie www konferencji.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa.
Dodatkowe informacje

Dodano: 2019-03-15

   1   2   3   4   5