BiOOskary 2017 wręczone - ponownie 66% nagród dla ZAEDu1,2,3 próba mikrofonu1,2,3 próba mikrofonu1,2,3 próba mikrofonu1,2,3 próba mikrofonu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje pracowników naszego zakładu: Pan doktor inżynier Franciszek Binczyk oraz Pani mgr inż. Bożena Rolnik zostali laureatami prestiżowej nagrody przyznanej przez studentów kierunku Bioinformatyka: BiOOskar 2017. Laureatów wyłoniono z grona pracowników naszego wydziału na podstawie głosowania braci studenckiej na najbardziej pro-studenckich nauczycieli akademickich na specjalności Bioinformatyka. Wyróżnienie to przyznano trójce pracowników w trzech kategoriach: „Profesor”, „Doktor” oraz „Doktorant”. W kategoriach "Profesor" i "Doktor" nagrodzeni zostali Panowie: Profesor Andrzej Świerniak z Zakładu Inżynierii Systemów oraz Dr inż. Franciszek Binczyk . W kategorii „Doktorant” wyróżniona została Pani Mgr inż Bożena Rolnik.

W trakcie uroczystości wręczono również nagrodę za najlepiej zrealizowany projekt z przedmiotu Bionformatyka. Nagrodę tą zdobył współpracownik naszego zakładu Pan Szymon Kocot, który realizował projekt pod opieką Pana doktora Franciszka Binczyka.

Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięcia Pana Doktora i Pani Magister. Życzymy wielu dalszych sukcesów dydaktycznych!

Przedstawicielom Bioinformatycznego Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej gratulujemy świetnego pomysłu i trzymamy kciuki za kolejne zapewne udane inicjatywy.

Dodano: 2017-11-09

Projekt kosmiczny NCBIRNiezmiernie miło nam poinformować iż firma KP Labs z Gliwic otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 na projekt pt. "Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne". Wykonawcą w projekcie jest również Politechnika Śląska w osobie dr inż. Adama Popowicza z ZAED. Dr Popowicz będzie odpowiedzialny za konstrukcje toru opto-elektronicznego na satelicie oraz jego działanie w przestrzeni kosmicznej. Łączne dofinansowanie projektu z NCBIR wynosi 14mln zł. Pełna lista projektów dofinansowanych przez NCBiR dostępna jest pod adresem http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_1_1_2017/lista_rankingowa_czerwiec_20_10_17.pdf

Dodano: 2017-10-21

Konferencja ERPWW dniach 10-12 października w Paryżu odbyła się konferencja 2 European Radiation Protection Research Week. W tym roku była ona połączona wraz z 4 International Symposium on the System of Radiological Protection of ICRP. Tematyka konferencji jest poświęcona szeroko rozumianej ochronie zdrowia jak i efektom promieniowania jonizującego. Zagadnienia związane z analiza danych dla badań nad reakcją na promieniowanie jonizujące jak i ich genetyczne i transkryptomiczne podłoże, są jednym z głównych tematów badań Laboratorium Analiz Danych w naszym zakładzie. W trakcie konferencji swoje prace przedstawili następujący pracownicy zakładu:

- Anna Papiez, Omid Azimzadeh, Soile Tapio, Joanna Polanska: Regression analysis for dose and age related deregulated proteins.
- Bożena Rolnik, Joanna Polanska, Ghazi Alsbeih: How structural changes in genome are connected with radiosensitivity level? Copy number variation analysis
- Joanna Tobiasz, Ghazi Alsbeih, Joanna Polanska: Background radiation-induced differences of Copy Number Variations between radiosensitive and regular response patients
- Joanna Zyla, Sylwia Kabacik, Grainne Manning, Paul Finnon, Salma Wakil, Ghazi Alsbeih, Christophe Badie, Joanna Polanska: Genetic factors in radiation-induced gamma-H2AX phosphorylation and in silico based identification of SNPs influencing its response level

Ponadto pani mgr inż. Joanna Żyła została laureatką stypendium z programu CONCERT, które pozwoliło jej na bezpłatny udział w konferencji. Pani mgr jak i pozostałym prelegentom życzymy sukcesów w dalszych badaniach nad problemami reakcji na napromieniowanie. Fotorelacja z wydarzenia w galerii zakładu.

Dodano: 2017-10-16

OurCon VW dniach 25-28 września w Doorn (Holandia) odbyła się konferencja OurCon V. Poruszane były na niej zagadnienia z zakresu szeroko pojętego obrazowania molekularnego, a w szczególności obrazowania spektrometrią mas. Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych był licznie reprezentowany przez osoby zaangażowane w rozwój związanych z tą dziedziną metod i oprogramowania: mgr inż. Katarzynę Bednarczyk; zespół Spectre: inż. Grzegorza Mrukwę, inż. Michała Gallusa, inż. Dariusza Kuchtę, inż. Macieja Gamrata, inż. Romana Lisaka, inż. Wojciecha Wilgierza, inż. Michała Wolnego, p. Daniela Babiaka i p. Sebastiana Pustelnika.

Zaprezentowane zostały wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez nasz zakład:
- inż. Grzegorz Mrukwa: Do proteomic and lipidomic molecular images provide similar information on tumor heterogeneity?
- mgr inż. Katarzyna Bednarczyk: Adaptive Baseline Correction Algorithm for MALDI Spectra
- inż. Michał Wolny: Co-registration of multimodal imaging data with ellipsis’ shape approximation

Zespół Spectre przedstawił podczas konferencji przygotowywaną platformę do analizy danych molekularnych, której druga wersja została właśnie opublikowana w serwisie GitHub.

Konferencja pomogła nam poznać nowe obszary zainteresowania badaczy w dziedzinie MSI, zarówno pod kątem naukowym, jak i pod względem oprogramowania, które jest potrzebne do wsparcia ich analiz.

Motywem przewodnim było hasło: "Accelerating Potential for MSI". Całość konferencji była mocno nastawiona na młodych naukowców, rozpoczynających karierę naukową, jako osoby o potencjale napędzającym tę dziedzinę. Dzięki temu wyjątkowo wiele wykładów wygłaszanych było przez osoby młode, a atmosferę poprawiał mentorski patronat bardziej doświadczonych badaczy.

Dodano: 2017-10-08

Omnium Studiosorum Optimo2 października 2017r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, m. in. wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin; przedstawiciele władz samorządowych; posłowie na sejm; rektorzy innych uczelni; a także przedstawiciele biznesu i nauki. Nie zabrakło również pracowników i studentów Politechniki Śląskiej.

Tradycyjny wykład inauguracyjny pt. „Problemy rozwoju materiałów i technologii w turbinowych silnikach lotniczych” wygłosił prof. Lucjan Swadźba z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

Podczas inauguracji zostały wręczone Nagrody Rektora I oraz II stopnia oraz medale Omnium Studiosorum Optimo, dla najlepszych absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2016/2017.

Miło nam poinformować, że pracownik naszego zakładu, inż. Grzegorz Mrukwa, został laureatem Nagrody Rektora I stopnia oraz nagrodzony medalem Omnium Studiosorum Optimo. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodano: 2017-10-08

   1   2   3   4   5