Profesor Joanna Polańska laureatką Śląskiej Nagrody Naukowej 2017Miło nam poinformować, że kierownik Zakładu Analizy Eksploracyjnej Danych Prof. Joanna Polańska została laureatką Śląskiej Nagrody Naukowej. Śląskie Nagrody Naukowe wręczono laureatom w sobotę, 2 grudnia, podczas uroczystej gali w ramach II Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Śląska Nagroda Naukowa jest wyróżnieniem przyznawanym badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Więcej informacji znaleźć można pod adresem https://www.us.edu.pl/wreczenie-slaskich-nagrod-naukowych
Dodatkowe informacje

Dodano: 2017-12-04

Program mentorski Rozwiń skrzydła 2017Do grona współpracowników naszego Zakładu dołączył Pan Paweł Pendziałek, student I roku na kierunku automatyka i robotyka, jeden z sześciorga tegorocznych beneficjentów uczelnianego programu mentorskiego Rozwiń Skrzydła. Jego opiekunem naukowym jest prof. Joanna Polańska. Opracowany program wsparcia mentorskiego obejmuje, między innymi, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu algorytmów sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Z tematyką inżynierii danych stypendysta będzie miał również sposobność zapoznać się poprzez aktywny udział w projektach badawczych realizowanych w Zakładzie Analizy Eksploracyjnej Danych.

Program mentorski dedykowany jest najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, podejmującym studia na Politechnice Śląskiej. Celem programu jest rozwijanie potencjału intelektualnego najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przy jednoczesnym wspieraniu ich rozwoju osobistego oraz przygotowania do podjęcia pierwszego zatrudnienia. Studenci biorący udział w programie mentorskim są objęci jego działaniami przez cały czas trwania studiów I stopnia.

Punkt wyjścia do opracowania programu mentoringu dla poszczególnych uczestników stanowi zidentyfikowanie celu oraz nakreślenie efektów, jakie student pragnie osiągnąć w procesie kształcenia przy wsparciu wybranego przez siebie mentora. Kluczowym zadaniem jest więc trafne określenie na wstępie tego, co uczeń wie oraz tego, z jakiego obszaru wiedzę chce poszerzać.

Istotą programu dla najlepszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia na Politechnice Śląskiej jest stworzenie jego uczestnikom warunków do zaistnienia relacji mentor-uczestnik, gdzie mentor pełni rolę przewodnika, doradcy wspierającego podopiecznego w rozwoju kompetencji merytorycznych, jak również tych związanych z rozwojem osobistym. Nauczyciel akademicki pełniący rolę mentora będzie dzielić się z podopiecznym swoją wiedzą i doświadczeniem, budując relację z opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!!

Dodano: 2017-11-27

Code4Life - awans do finałuMiło nam poinformować, że drużyna Spectre-2, w składzie: Grzegorz Mrukwa, Daniel Babiak i Michał Gallus, dostała się do ścisłej dziesiątki najlepszych zespołów, które wezmą udział w etapie finałowym konkursu Code4Life, organizowanego przez firmę Roche.

W konkursie zarejestrowanych było 148 3-osobowych zespołów, w sumie 444 studentów, z 60 różnych uczelni z Niemiec, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii i USA. Wśród zespołów zgłoszonych w Polsce znalazły się trzy drużyny wydzielone z członków grupy Spectre. Oprócz zwycięskiego zespołu Spectre-2 były to: Spectre-1 (Dariusz Kuchta, Maciej Gamrat, Roman Lisak) oraz Spectre-3 (Sebastian Pustelnik, Michał Wolny, Wojciech Wilgierz). Oba te zespoły również zajęły wysokie miejsca w kwalifikacji ogólnokrajowej, ale do finału Global Challenge zakwalifikowane zostały tylko pierwsze dwa zespoły.

Zadanie konkursowe etapu krajowego polegało na opracowaniu algorytmu sterującego robotem, który miał zrealizować serię zadań przy ograniczonych zasobach i czasie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w finale!

Dodano: 2017-11-22

Konkurs OPUS 13Miło nam poinformować, że w 13 edycji konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki, projekt prof. Bogdana Smołki "Odporne metody redukcji szumów mieszanych w barwnych obrazach cyfrowych" uzyskał pozytywne opinie recenzentów i komisji kwalifikacyjnej i został rekomendowany do finansowania. Zespół prof. Smołki pozyskał tym samym fundusze na kontynuację badań w zakresie przetwarzania obrazów cyfrowych. Gratulujemy sukcesu!

Dodano: 2017-11-16

Wellcome Trust Genome Campus courseW dniach 7.11-10.11.2017 w Hinxton, Cambridge, UK odbył się kurs Analysis of High-Throughput Sequencing Data. Do udziału w kursie zostały zakwalifikowane dwie doktorantki Zakładu Analizy Eksploracyjnej Danych: Justyna Mika oraz Anna Papież. Uczestnicy mieli okazję szkolić się pod okiem fachowej kadry europejskich naukowców i poznać tajniki najnowszych metod analizy danych z eksperymentów głębokiego sekwencjonowania. Pani Anna Papież została również z tej okazji beneficjentką stypendium w programie European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research - CONCERT Travel Grant.

Dodano: 2017-11-10

   1   2   3   4   5