Współpracownicy ZAED-u w latach 2015-2018

W latach 2013-2018, Zakład Analizy Eksploracyjnej danych był współtworzony przez:

 • Anna Jama - doktorant
 • Krystyna Malik - doktorant
 • Bernadetta Sarat- doktorant
 • Andrzej Kordecki - doktorant, asystent naukowy
 • Mirosław Pach - doktorant
 • Edward Marchewka - dział techniczny
 • Maciej Gamrat - student współpracownik (THE SPECTRE)
 • Michał Gallus - student współpracownik (THE SPECTRE)
 • Dariusz Kuchta - student współpracownik (THE SPECTRE)
 • Roman Lisak - student współpracownik (THE SPECTRE)
 • Sebastian Pustelnik - student współpracownik (THE SPECTRE)
 • Wojciech Wilgierz - student współpracownik (THE SPECTRE)
 • Michał Wolny - student współpracownik (THE SPECTRE) 

Dziękujemy wam za waszą obecność. Bez was ZAED nie byłby tym czym jest obecnie.